• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja
  • Strategia 2025

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Taloyhtiölle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus I Mallitekstit
   • Julkiselle tilaajalle I 10 vinkkiä kilpailutukseen
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja
   • Strategia 2025

  Uusia RALA-pätevyyksiä ja RALA-sertifiointeja

  Uusia RALA-pätevyyksiä ja RALA-sertifiointeja myönnetty. 

  RALA-pätevyys on myönnetty seuraaville yrityksille: EBC Oy Europäisches Bauconsulting, JS Merityö Oy, Kilpihovi Oy, KnowTek Oy, Kone-ja Vihertyö Haapa-aho Oy, Mikkonen Construction Consulting Oy, MIRLUX Oy, Paloff Insinööritoimisto Oy, Plaana Oy, Pro Louhinta Oy, Suomen Parvekehuolto Oy, Tmi J. Tikkamäki sekä Urakointiasennus M.Rautio Oy.

  RALAn laatujärjestelmäsertifiointi on myönnetty CMK Consulting Oy:lle, Sol-Air Oy:lle, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy:lle, Tehan Oy:lle sekä TerraTec Oy:lle.

  RALAn ympäristöjärjestelmäsertifiointi on myönnetty Copla Oy:lle, Elementit-E Oy:lle, Oteran Oy:lle sekä Premico Consulting Oy:lle. 

  RA­LA-pä­te­vyys on puo­lu­ee­ton osoi­tus yri­tyk­sen osaa­mi­ses­ta, vas­tuul­li­suu­des­ta ja luo­tet­ta­vuu­des­ta. RA­LA-pä­te­vät yri­tyk­set täyt­tä­vät Ti­laa­ja­vas­tuu­lain vaa­ti­muk­set ja huo­leh­ti­vat asian­mu­kai­ses­ti vas­tuu­va­kuu­tuk­sis­ta ja ti­lin­pää­tös­käy­tän­nöis­tä. Yri­tyk­sen tek­ni­nen osaa­mi­nen on to­den­net­tu re­fe­rens­si­koh­tei­den se­kä hen­ki­lö- ja ka­lus­to­re­surs­sien osal­ta.

  RA­LA-ser­ti­fioin­ti on ISO 9001 ja ISO 14 001 -jär­jes­tel­mien poh­jal­ta suo­ma­lai­sen ra­ken­nusa­lan eri­tyis­tar­pei­siin rää­tä­löi­ty toi­min­ta- ja ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­män ar­vioin­ti­me­net­te­ly. Puo­lu­eet­to­man, jat­ku­van ar­vioin­nin avul­la yri­tys var­mis­taa toi­min­tan­sa laa­dun ja jat­ku­van ke­hi­tyk­sen.

  Kaik­ki 1 571 RA­LA-pä­te­vää ja 333 RA­LA-ser­ti­fioi­tua yri­tystä löy­dät RA­LAn yri­tys­haus­ta.

  01.10.2020


  Lisää artikkeleita:

  11.10.2021RALA etsii toimitusjohtajaa
  01.10.2021Uutiskirje 3/2021 on ilmestynyt
  30.09.2021Uusi RALA-referenssipalvelu käyttöön alkuvuodesta 2022
  17.09.2021RALA-referenssipalvelu auttaa rakentamaan luottamusta ja liiketoimintaa
  31.08.2021 Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry RALAn jäseneksi
  22.06.2021RALAn toimisto suljettu 5.-30.7.2021
  06.05.2021Ensimmäiset RALA-turvallisuussertifikaatit VRJ Etelä-Suomi Oy:lle ja VRJ Länsi-Suomi Oy:lle
  30.04.2021Alkuvuoden uudet RALA-pätevyydet ja -sertifikaatit
  26.04.2021RALA-sertifikaattien nimet muuttuvat
  21.04.2021RALAn sertifiointipalvelut laajenevat turvallisuusjärjestelmän arviointiin
  08.04.2021Infraroad Oy: RALA-pätevää rakentamista ja kunnossapitoa
  09.02.2021Miia Asikainen RALAn kehitysjohtajaksi
  22.12.2020Loppuvuoden uudet RALA-pätevyydet ja RALA-sertifikaatit
  17.12.2020RALA Kuivaketju10-statusten myöntäminen alkaa – status on puolueeton osoitus kohteen kuivaketjun katkeamattomuudesta
  15.12.2020RALA-pätevyyden toimialanimike 15.9 lakkautetaan
  08.12.2020Kiinteistöliitto Uusimaa ry RALAn jäseneksi
  23.11.2020Elementit-E: RALA-sertifikaatti on yksi tärkeimmistä kehittämisen työkaluista
  28.10.2020Uusia RALA-pätevyyksia ja -sertifiointeja