• TUOTTEET
    • RALA-pätevyys /
    • RALA-sertifiointi /
    • RALA-palaute /
    • Kuivaketju10
    • Lautakuntakäsittely /
    • Hinnasto /
    • Logot /

  • TILAAJALLE
    • Tuotteet
    • RALA-pätevyys
    • RALA-sertifiointi
    • RALA-palaute
    • Lautakuntakäsittely
    • Hinnasto
    • Logot

  • YRITYSHAKU
    • Yrityshaku
    • Tarkennettu yrityshaku
    • Siltaurakoitsijat

  • TIETOA RALASTA
    • RALAn jäsenyhdistykset
    • Rakentamisen laatuaineistoja
    • Strategia 2025

  • AJANKOHTAISTA
    • Blogit
    • Uutiskirjeet

  • OTA YHTEYTTÄ
    • Yhteydenottolomake
  • In English
    • Home
    • Services
    • Member organisations
    • Contact
  • På svenska
    • Förstasidan
    • Tjänster
    • Medlemsorganisationer
    • Kontaktuppgifter
      • Products
      • RALA Competence
      • RALA Certification
      • RALA Feedback
      • Prices
      • RALA
      • Member organisations
      • Contact
      • Produkter
      • RALA-behörighet
      • RALA-certifiering
      • RALA-respons
      • Priser
      • RALA
      • Medlemsföreningar
      • Kontaktuppgifter
    • TUOTTEET
      • Tuotteet
      • RALA-pätevyys
      • RALA-sertifiointi
      • RALA-palaute
      • Kuivaketju10
      • Lautakuntakäsittely
      • Hinnasto
      • Logot
    • TILAAJALLE
      • Tilaajalle
      • Taloyhtiölle
      • Asiakastarinat
      • Tilaajavastuulaki
      • HILMA-ilmoitus I Mallitekstit
    • YRITYSHAKU
      • Yrityshaku
      • Tarkennettu yrityshaku
      • Siltaurakoitsijat
    • RALA
      • RALA
      • RALAn jäsenyhdistykset
      • Rakentamisen laatuaineistoja
      • Strategia 2025

    Miia Asikainen: Samassa veneessä ja yhteisellä matkalla kohti parempaa laatua

    Rakennetun ympäristön laatu tuottaa elämänlaatua”. Tähän helmikuisessa ROTI 2021 -hankkeen julkistustilaisuudessa esiin nousseeseen toteamukseen kiteytyy hyvin rakennusalan merkitys yhteiskunnalle ja yksilölle. Alaan vaikuttavat vahvasti erilaiset megatrendit kuten vastuullisuus, kiertotalous ja vähähiilisyys. Olemme tulevaisuudessa suurien haasteiden edessä. Näihin haasteisiin ja ennen kaikkea mahdollisuuksiin RALAn uusi strategia pyrkii vastaamaan.

    Aloittaessani uudessa työssäni RALAn kehitysjohtajana sain tehtäväkseni lähteä viemään RALAn viime vuonna uudistettua strategiaa käytäntöön. Uudelle strategiakaudelle 2021 - 2025 on asetettu kunnianhimoinen tavoite: rakentamisen laadun ja vastuullisuuden kansallisen tilannekuvan muodostaminen. Miten tähän päämäärään päästään?

    Strategiaprosesseihin panostetaan tyypillisesti runsaasti aikaa ja resursseja. On kuitenkin tutkittu, että noin 70 % strategioista ei saavuta haluttuja tuloksi. Miksi strategioissa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen niin monesti epäonnistuu? Miten organisaatiolle luotu uusi strategia muutetaan konkreettiseksi tekemiseksi ja siten myös näkyviksi tuloksiksi?

    Strategia tai strateginen ajattelu saattavat joskus tuntua kaukaisilta varsinkin arjen kiireessä; strategista suunnitelmaa ei osata linkittää päivittäisiin toimintoihin ja itse tekemiseen. Strategia ei kuitenkaan ole vain sanahelinää vaan konkreettisia tekoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Rutiinit, käytännöt, vuorovaikutus, puhuminen ja tekeminen ovat tärkeintä, näillä strategiaa toteutetaan arjessa.

    Strategia tulee myös kyetä pukea ymmärrettävään muotoon. Tulee luoda selkeä tarina ja matka kohti yhteistä päämäärää, johon jokainen voi sitoutua. Matkan aikana voidaan pohtia, olemmeko ratkomassa oikeita ongelmia ja ovatko asetetut välitavoitteet niitä, joiden avulla pitkän tähtäimen päämäärään päästään. Mutta jokaisen tulee ymmärtää alusta saakka mihin suuntaan olemme menossa ja miksi juuri tämä suunta on valittu.

    Kokemusten mukaan onnistunut strategiatyö on 90 % ihmisten johtamista ja 10 % asioiden johtamista, sillä ihmiset saavat muutoksen aikaan.

    RALA on johtava rakentamisen laadun asiantuntija sekä laatutiedon jalostaja ja tulkitsija Suomessa. RALA parantaa palveluillaan asiakasyritysten kilpailukykyä ja lisää alan tuottavuutta. Tämä visio ja missio vastaa varsin yksinkertaiseen kysymykseen – miksi olemme olemassa.

    Maailma muuttuu ympärillämme ja rakennusala kehittyy huimaa vahtia. Ala on asettanut kunnianhimoisia kehittämistavoitteita, joiden todeksi tekemisessä me kaikki haluamme olla omalta osaltamme mukana. RALAn uusi strategia auttaa varmistamaan, että annamme tähän kehitystyöhön ja toimintaan RALAn vahvan panoksen ja asiantuntemuksen. 

    Näinpä kutsunkin teidät kaikki mukaan yhteiselle matkalle rakentamaan rakentamisen laadun kansallista tilannekuvaa ja kehittämään rakennettua ympäristöä tulevaisuuttamme varten. 

    Miia Asikainen
    Kehitysjohtaja

    12.04.2021


    Lisää blogeja:

    12.04.2021Miia Asikainen: Samassa veneessä ja yhteisellä matkalla kohti parempaa laatua
    08.04.2021Tuula Råman: RALAn tunnettuus on kasvanut erityisesti päättäjien keskuudessa
    15.02.2021Mikko Saarikoski: Vilkun käyttö ehkäisee ketjukolareita
    14.01.2021Heikki Ellonen: Referenssien sujuva hallinta – ei mikään mission impossible?
    17.12.2020Tuula Råman: Poikkeuksellisen vuoden satoa
    13.11.2020Eija Ehrukainen: Johtamisjärjestelmällä avaimet menestykseen
    28.09.2020Tuula Råman: Laatu on vastuullisuutta
    22.06.2020Tuula Råman: Mikä muuttuu ja mihin suuntaan?
    03.03.2020Tuula Råman: Julkinen kilpailutus ja rakentamisen laatu - kestävää yhteiskuntaa rakentamassa
    28.11.2019Eija Ehrukainen: Asiakasvaatimukset sekä johdon tahtotila ympäristöjärjestelmän ajureina
    09.10.2019Marikki Makkonen: Kestävä kehitys on liiketoiminnan uusi musta – rakennusalalla mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä
    14.08.2019Mikko Saarikoski: Riskienhallintaa ja kirsikanpoimintaa – sosiaalisen datan merkitys rakentamiselle
    05.06.2019Armi Temmes: Voittajilla ja häviäjillä on tunteet – eletäänpä ihmisiksi energiamurroksessakin
    12.12.2018Tuula Råman: Yhtenäiset toimintatavat parantavat monimutkaisten hankkeiden hallintaa
    27.11.2018Jani Kemppainen: Rakennusliikkeillä on ratkaisuja kosteudenhallintaan
    07.11.2018Mika Katajisto: Nyt on tekojen aika!
    21.09.2018Lavikka, Tuomisto ja Kallio: Rakentamiseen laatua lohkoketjuilla ja älysopimuksilla
    11.09.2018Junkkari ja Äyräväinen: Elinikäinen oppiminen – vain muutos on pysyvää
    24.08.2018Olli Seppänen: LVI-tuotteita koskevilla EU-säädöksillä suuri ympäristövaikutus
    29.06.2018Outi Silfverberg: Rakentamalla terveyttä ja monimuotoisempaa kaupunkiluontoa
    12.06.2018Maununaho, Luoma-Halkola ja Häikiö: Rakennetun ympäristön koettu laatu
    03.04.2018Kalle Euro: Tulevan Suomen rakentaminen
    12.03.2018Ilkka Romo: Kerralla valmista? Näkökulmia rakentamisen laatuun
    05.03.2018Johanna Lankinen: Tietomallityöskentelyn kehittäminen talotekniikka-alalla
    14.02.2018Tuula Råman: Läpinäkyvyys lisää laatua
    14.02.2018Tiina Kaskiaro: Sisäilmaongelmat tunnistetaan – nyt on yhdessä tehtävä suunnanmuutos
    13.02.2018Pasi Parviainen: Yksi kaikkien puolesta vai kaikki yhden puolesta?
    19.12.2017Anu Ginström: Hyvä kohtelu on kivaa, mutta sekään ei riitä
    15.12.2017Salminen, Jyrkkäranta ja Ratamäki: Allianssin ulotuttava koko toimitusketjuun
    22.11.2017Tuula Råman: Kuka johtaa rakentamisen arvoketjua?
    14.11.2017Hannu Järveläinen: Rakennusala kaipaa hienoja uutisia!
    24.10.2017Helena Kekki: Rakennusteollisuudella riittää kirittävää yritysvastuun saralla
    09.10.2017Harri Ajomaa: Olosuhteiden hallinta työmaalla
    26.09.2017Jari Virta: Laadullisen hankinnan tietopaketti taloyhtiöille
    15.09.2017Juha Höyhtyä: Kuivaketjusta tuottavuuteen
    05.09.2017Kimmo Hilliaho: Parvekkeen sisäilmasto ja energiansäästö haltuun uuden tutkimustiedon avulla
    31.08.2017Timo Jeskanen: Modernien rakennusten peruskorjaussuunnittelusta
    28.06.2017Hannu Järveläinen: Rapistuuko omaisuutemme?
    18.05.2017Tuula Råman: Luottamus syntyy kokemuksista
    17.05.2017Marjo Laurila: Asiakaspalvelu avaa polkuja kehitykseen
    02.05.2017Tapani Karonen: Täysi-ikäisen RALAn laatutyö on kantanut hedelmää
    24.04.2017Anna Masanti: Yritysvastuupuheeseen sisältyy kokonainen kulttuuri
    10.04.2017Ville Järvinen: Maarakennusalalla pienet yritykset mukaan digikelkkaan
    30.03.2017Mikko Somersalmi: Tuottavuus ja laatu käsi kädessä
    16.03.2017Matti Vesalainen: Rakenteiden tiivistämisellä terveellisempiä rakennuksia – osaamisestako on kysymys?
    23.02.2017Jari Virta: Kuntien kannattaa tukea taloyhtiöiden lisärakentamishankkeita
    14.02.2017Jouni Punkki: Betonirakenteiden laatu puhuttaa
    04.01.2017Tuula Råman: RALA on tukenut rakentamisen laatua jo 20 vuotta
    07.12.2016Mikko Ahtola: Ihmisiä telineillä
    23.11.2016Jari Virta: Korjausrakentamisen laadun edistämiseen tarvitaan taloyhtiön tahtotilan kirkastamista ja palveluntuottajien palveluprosessien kehittämistä
    09.11.2016Antti Jukarainen: Laadun varmistaminen jo rakentamisen aikana on entistä tärkeämpää
    20.10.2016Sami Saari: Kuivaketju10:llä vältät kosteusvauriot
    10.10.2016Teija Ojankoski: Rakentamisen laadun kokemus kilpistyy rahaan
    29.09.2016Vesa Juola: Laadun ja asiakasymmärryksen liitto
    26.09.2016Tuula Råman: Voisiko meissä kaikissa asua pieni yrittäjä?
    19.09.2016Nina Flinck: Vuorovaikutus kätilöi kehittymistä
    09.09.2016Kai Tattari: Miten olette jäsentäneet yrityksenne tavat toimia?
    25.08.2016HKR: RALA-pätevyys on vakiintunut osa hankintamenettelyämme
    10.08.2016Tuula Råman: Palautteen keruu ja siihen reagointi ovat asiakaslähtöistä toimintaa
    06.07.2016Nora Öistämö: Mutkattomuuden kaipuu ja paperisirkuksen välttäminen
    20.06.2016Niina Rajakoski: Anteeksi, olin väärässä, tein virheen, korjaan sen – noin sen pitää olla
    09.06.2016Harri Heikura: Laatua kehitetään asiakkaan kokemuksiin katsomalla
    24.05.2016Timo Nummela: Laatu lähtee tekijästä
    04.05.2016Matti Harjuniemi: Tervetuloa arjen laatukisaan!
    27.04.2016Rune Paananen: Miten löytää sopivimmat yhteistyökumppanit rakennusprojektiin?
    12.04.2016Juha-Matti Junnonen: Järjestelmällisesti kerätty palaute auttaa yritystä kehittymään
    23.03.2016Juha Salminen: Julkikuva paranee toiminnan kautta
    03.03.2016Eeva-Liisa Hannu: Tarkasti kuvattu referenssi puhuu yrityksen puolesta
    15.02.2016Tarmo Pipatti: Laatu on taitavan tilaamisen ja toteutuksen summa
    05.02.2016Harri Saarinen: Toimintatapojen kehittämisellä tehdään entistä laadukkaampaa lopputulosta
    15.01.2016Tero Kiviniemi: Laatu on ilmaista mutta laaduttomuus maksaa