• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja

  Tilaajalle

  Copla Oy: Kehitysinto kumpuaa halusta yhdistää rakentamista ja digiratkaisuja

  Copla Oy on konsulttitoimisto, joka tarjoaa tutkimus-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita rakennuksista ja niiden kunnosta vastaaville yrityksille sekä kaupungeille ja kunnille. Suurin osa projekteista tehdään korjausrakentamisessa, ja monet näistä liittyvät erityisesti kosteusongelmien selvittämiseen. Copla on toimitusjohtajansa Saku Lukkalan johdolla innokas verkostoituja, ja toiminnan keskiössä on uusien tietoteknisten ratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen. Viime vuodet Coplassa on kehitetty DocStarter-sovellusohjelmaa, joka nopeuttaa ja yhdenmukaistaa yrityksen asiakirjojen laadintaa.

  Saku Lukkala on laajentanut vuosien aikana yrityksensä toimintaa, ja Copla on kasvanut yritysostojen myötä. Viimeisimmän yritysoston yhteydessä Lukkala havahtui siihen, kuinka paljon tehtyihin hankkeisiin ja suunnitelmiin liittyvää tietoa häviää, jos kukaan ei kerää tietoja talteen. – Yrityksien toiminnan ja tietojen siirtämiseen jatkajille tulisi panostaa kunnolla, Lukkala miettii. Vaikka Lukkala pitää jo hankittua tietoa arvossaan, samalla hän pyrkii jatkuvasti suuntaamaan kohti uutta.

  Lukkalaa kiinnostaa rakennusalan ja digitaalisten ratkaisujen yhdistäminen. Coplassa onkin kehitetty DocStarter-ohjelmaa vuodesta 2011, ja siitä on tarkoitus tuoda markkinoille kaupallinen versio vuoden 2017 aikana. – Itsekin rakennusalalla toimivana meillä on hyvin tietoa siitä, minkälaisia tarpeita alalla on, ja siihen tarpeeseen lähdimme kehittämään sopivaa työkalua, Lukkala kertoo. Sovellusta kehitetään kevään aikana edelleen rakennusalan yritysten kanssa. Alalla tunnistetaan tarve kehittää ja tehostaa myös asiakirjojen luonnin toimintamallia, sillä nykyiset toimintamallit ovat aikaa vieviä ja virheitä mahdollistavia. 

  Asiakirjojen laadintaan nopeutta ja tehokkuutta

  DocStarter on ohjelma, joka mahdollistaa uusien asiakirjojen, kuten tarjouspyyntöjen ja selostusten, laatimisen samalla, kun asiakirjoissa voidaan hyödyntää yrityksen mallipohjia ja jokaisessa tekstityypissä toistuvia tekstikohtia. – Esimerkiksi sopimusten tekeminen nopeutuu, koska sopimusten vakiokohdat voidaan siirtää asiakirjaan suoraan valmiista pohjasta, Lukkala selvittää. 

  – Kaikki yrityksen asiakirjat voidaan koota DocStarter-ohjelmaan, eikä työntekijöiden tarvitse enää arpoa, mihin kansioon ne tallennettaisiin, Lukkala kertoo. Yhteisön tallennuskäytännöt automatisoituvat ohjelman ansiosta. Dokumentit ovat myös visuaaliselta ilmeeltään samanlaisia, koska tiedostoa ei lähdetä luomaan tyhjästä.

  Ohjelma siis automatisoi asiakirjojen ulkomuodon ja vakiosisällön tuottamisen. Käyttäjä voi viimeistellä luodun asiakirjan lisäämällä mitä tahansa sisältöä asiakirjaan. 

  – Sovellus hyödyntää digitalisaation mahdollistavaa automatisointia. Tämän myötä voidaan tehostaa ajankäyttöä, perehdyttämistä ja yhtenäistää yrityksen käytäntöjä sen liiketoiminnallisten tavoitteiden tukemiseksi, Lukkala selittää. 

  RALA-sertifioinnilla ulkopuolista asiantuntijanäkökulmaa

  Copla on ollut RALA-sertifioitu vuodesta 2015. – Meillä on pyrkimys hyödyntää hyväksi todettuja käytäntöjä, ja sertifikaatti on ollut meille sellainen, Lukkala kertoo. – Sertifioinnin aikana ulkopuolinen asiantuntija tulee jututtaneeksi yrityksen työntekijöitä, ja se on mielestäni hyvä. Työntekijät saavat kertoa omin sanoin, miten asiat hoidetaan yrityksessä. Ja arvioijan palautteen avulla meillä on mahdollisuus kehittää toimintaamme.

  Lukkala kokee, että sertifikaatti auttaa tekemään vertailua alan yritysten ja niiden toiminnan välillä. – Näin koko ala saa mahdollisuuden kehittyä ja yhtenäistää toimintatapojaan.   Lisää asiakastarinoita:
  Visura Oy: Pätevää talonrakennusta Pirkanmaalla
  AJ Eurolämpö: Urakoinnin kehittäminen lähtee työssä tunnistetuista tarpeista
  Loimaan Kivi: Kivitietouden sanansaattaja
  KFS Finland Oy: Geoteknisten ratkaisujen erikoisosaaja
  Kantaputki: LVI-töitä asiakkaan ehdoilla
  Sähkölinna: Virheisiin tartutaan välittömästi
  Oteran: Liiketoimintaa tehdään ihmistä arvostaen
  Trafix: Toiminta perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja luottamukseen osapuolten välillä
  Turtolan Kaivin: Luvattu pitää – niin henkilöstön kuin asiakkaan suuntaan
  Savon Kuljetus: Laatu on ihmisten välistä toimintaa
  Sähköpartio: Oppisopimuksella toiveiden mukaisia sähköasentajia
  Säävälät Oy: RALA-pätevyys nopeuttaa tarjousvaiheen työtä
  West Coast Road Masters: Kantava voimamme on asiakkaan tarpeisiin perustuva joustavuus
  Karawatski: Laatua on täyttää tilaajan tarpeet
  Uudenmaan Lämpötekniikka: Talotekniikan huolellinen edelläkävijä
  Cleanosol: Turvallista tieviestintää
  Vahtera Arkkitehdit: Elementtirakentamisesta tietomallinnuksen aallonharjalle
  Insinööritoimisto Äyräväinen: Laatujärjestelmä ohjaa toimimaan vastuullisesti
  Skanska: Palautteen keruu on osa laatuseurantaa
  Insinööritoimisto VM Suomalainen: Ammattimaista sillalla oloa
  Novosan: Maailmaa muutetaan vessa kerrallaan
  NCC: Digiratkaisut tukevat kestävää rakentamista
  Consti: Henkilökunnan joukossa vallitsee vahva ammattiylpeys
  Kareg Oy on vaativien olosuhteiden suunnitteluliike