• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja
  • Strategia 2025

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Taloyhtiölle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus I Mallitekstit
   • Julkiselle tilaajalle I 10 vinkkiä kilpailutukseen
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja
   • Strategia 2025

  Rakentamisen laatuaineistoja

  RALA Rakentamisen laatuaineistoja

  Alalla on laadittu runsaasti laatua edistäviä aineistoja. Aineistoihin kuuluu oppaita, nettisivuja ja toimintamalleja, jotka ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Keräämme tälle sivulle laatuun liittyviä materiaaleja.

  RALA-projektipalauteanalyysi 2020

  RALA-palaute -järjestelmään kertyviä projektipalautteita on analysoitu kahdesti: vuosina 2014 (alla) ja 2020. Uusimmassa analyysissä oli mukana 1 017 vuosina 2016-2020 toteutettua rakennushanketta. Analyysissä oli mukana tilaajien, pääurakoitsijoiden, rakennuttajien ja suunnittelijoiden toisilleen rakennushankkeiden aikana antamat palautteet.

  Tiedote
  Tiivistelmä
  Taulukot

       

  RALA-palauteaineiston analyysit (2014)
  Lataa Juha-Matti Junnosen ja Sami Kärnän analyysit RALAn palauteaineistosta. Aineisto kuvaa rakennusprojektin osapuolten keskinäistä palautetta seuraavilla osa-alueilla: (1) Projektinhallinta, (2) Yhteistyö, (3) Henkilöstö ja osaaminen, (4) Työturvallisuus- ja ympäristöasiat ja (5) Luovutus ja tavoitteiden saavuttaminen.

  Lataa Projektipalautteen analyysi Lataa Laatutekijä-analyysi


  Korjauspalveluiden laadullinen hankinta taloyhtiössä -ohje.
  Korjauspalveluiden laadullinen hankinta taloyhtiöissä -ohje esittää, kuinka urakan päätoteuttaja voidaan valita arviointimenettelyllä, jossa otetaan huomioon hinnan lisäksi taloyhtiön korjaukselle asettamat laadulliset tavoitteet. Ohjeessa kuvattu menettely auttaa arvioimaan rakentamispalveluiden tarjoushinnan ja laadun suhdetta niin, että palvelun tilaaja saa maksamalleen urakkahinnalle parhaan mahdollisen vastineen. Julkaisun liitteenä on laskentataulukko arvioinnin toteutukseen.

  Ohje.pdf Arviointitaulukko
   
     
  nZEB Hankeosaaminen
    Rakentamisen kosteudenhallinta


  Mitä pientalon rakennuttajan kannattaa huomioida kun energiatehokkuuden tavoitetaso on lähes nollaenergia? Tampereen AMK:n ja Ekokumppanit Oy:n hanke pureutuu energiatehokkaan pientalon rakennuttamiseen.

   


  Sivustolle on koottu tietoa siitä, mitä rakennushankkeen eri vaiheissa tulee huomioida kosteudenhallinnan kannalta, mitä kenenkin osapuolen tulee tehdä sekä mitä asioita eri rakenteissa on huomioitava kosteudenhallinnan näkökulmasta.

  Siirry sivustolle   Siirry sivustolle
       
  Rakennustieto   Motiva: Build Up Skills Finland


  Rakennustieto tuottaa hyvää rakennustapaa edistävää tietoa ja ohjeistusta. Sivusto
  tarjoaa muun muassa RT-, LVI-, Ratu ja infra-ohjeita, jotka ovat käytännönläheisiä ohjeita suunnitteluun, rakentamiseen j

  a ylläpitoon.

   


  Build Up Skills Finland on hanke, joka kokoaa energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt yhteen. Materiaaleja voi hyödyntää esimerkiksi työmaaperehdytyksissä. Aineistot koostuvat videoista, piirroksista ja ohjekorteista. Aineistoaiheissa käsitellään muun muassa rakennustyömaan sääsuojauksia, rakenteiden energiakorjauksia sekä laadunvarmistusta.

  Siirry sivustolle   Siirry sivustolle
       
  Paremman laadun puolesta -hanke   Laatupolku-hanke


  Paremman laadun puolesta on rakennusalan liittojen yhteinen hanke, jonka tarkoitus on tuoda esiin rakentamisen hyviä käytänteitä. Sivuilla esitellään hankkeessa mukana olevia pilottikohteita ja niissä käytössä olevia rakentamisen käytäntöjä. Pilottikohteissa keskitytään hankintaketjuihin laadunvarmistuksen työkaluna, kuivaketjun hallintaan sekä moitteettomaan vastaanottoketjuun.

  Lue hankkeen loppuraportti tästä

   


  Rakennusteollisuus RT nostaa laatuasiat kärkeen Rakennusteollisuuden Laatupolku-hankkeessa. Laatupolku-hankkeessa on laadittu joukko oppaita ja ohjeita sekä niihin liittyviä videoita. Ne liittyvät muun muassa rakennustyömaan kosteuden torjuntaan ja työmaan hyviin käytäntöihin.

  Siirry sivustolle   Siirry sivustolle
   
     
  Työmaan laatukyselyn tulokset    


  RALAn ja Rakennusliiton laatukysely vuodelta 2017 kuvaa 2600:n Rakennusliiton jäsenen käytännön kokemuksia laadusta ja siihen liittyvistä kehitystarpeista työmailla. Kyselyn kehittämisessä ja tulosten analysoinnissa kumppanina olivat TkL Juha-Matti Junnonen Tampereen teknillisestä yliopistosta ja TkT Sami Kärnä Aalto yliopistosta.

     
  Lue lisää