• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /
  • RALA-nimikkeistö /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot
  • RALA-nimikkeistö

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat
  • Kuivaketju 10-status -kohteet

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja
  • Strategia 2025

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
   • RALA-nimikkeistö
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Taloyhtiölle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus I Mallitekstit
   • Julkiselle tilaajalle I 10 vinkkiä kilpailutukseen
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
   • Kuivaketju 10-status -kohteet
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja
   • Strategia 2025

  Rekisteriselosteet

  Rekisteriselosteet

  Rekisteriseloste

  Rekisterinpitäjä
  Rakentamisen Laatu RALA ry (1439976-1)

  Rekisterin pitäjän Yhteystiedot
  Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo
  010 2922 100
  toimisto@rala.fi

  Rekisteriasioista vastaava henkilö:
  Tekninen päällikkö Rune Paananen

  Yhteystiedot
  Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo
  010 2922 100
  toimisto@rala.fi

  1. Rekisterin nimi

  RALA-pätevien ja RALA-sertifioitujen yritysten rekisteri

  2. Rekisterin käyttötarkoitus

  Rekisteriä käytetään arviointilautakunnan myöntämien pätevyyksien ja sertifikaattien toteamiseen sekä yritysten, hankkeiden tai pätevyyksien ja sertifikaattien julkaisemiseen www.rala.fi ja RALA Tietopalvelussa (Palvelu).

  Rekisterin tiedoista voidaan julkaista yleisiä raportteja koskien rakentamisen toimialaa.

  Rekisteriä käytetään myös asiakastietojen ylläpitoon laskutusta, rekisterin kehittämistä, virheen korjausta, maksukyvyn tarkistusta varten sekä yritystietojen oikeellisuuden tarkistamista, asiakassuhteiden hoitoa ja Rekisterinpitäjän tarjoamien omien palveluiden markkinointia varten.

  3. Rekisterin tietosisältö

  Tiedot henkilöstä:
  Rekisterissä on tallennettuna rekisteröityneen asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot, rakennushankkeen yhteyshenkilön tiedot ja mahdollisiin henkilökohtaisiin sertifikaatteihin liittyvät henkilöt ja sertifiointitiedot. Rekisteröitynä on yhteystiedot kuten nimi, sähköpostioisoite, puhelinnumero, työnantajan nimi.

  Tiedot yrityksistä:
  Rekisterissä on asiakasyrityksen nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, y-tunnus, myönnetyt pätevyydet ja/tai sertifikaatit sekä yrityksen hallituksen ja mahdollisen toimitusjohtajan tiedot.

  Rekisteriin on tallennettu myös seuraavat RALA-pätevyyden myöntämiseen tarvittavat asiakasyrityksen tiedot: tilinpäätöstiedot (tilikausi, liikevaihto, bruttotulos, maksetut palkat, henkilöstökulut, tulos, taseen loppusumma, henkilömäärät) sekä näistä lasketut tunnusluvut (maksuvalmius, omavaraisuusaste), vastuuvakuutustiedot sekä Tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233)) edellyttämät tiedot.

  Muut Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot.

  Tiedot rakennushankkeista: Pätevyyteen ja Sertifiointiin liittyvistä rakennuskohteista (referensseistä) on kuvattu mm. hankeen ajankohta ja rakennuskohde, hankkeen kokonaissumma, paikkakunta ja tilaajan yhteyshenkilön yhteystiedot.

  Säännönmukaiset tietolähteet:

  Palvelussa voidaan käyttää taustatietoina julkisia tietoläheteitä, kuten Yritystietojärjestelmä.

  Suomen Asiakastieto Oy toimittaa tilinpäätöstietoja sekä niistä lasketut tunnusluvut.

  Vastuu Group Oy toimittaa Tilaajavastuulain edellyttämät tiedot, jotka on koostettu seuraavista lähteistä:

  • Bisnode Finland Oy, YTJ-tiedot ja liiketoimintakiellot.

  • PRH, PRH-Avoindata, Virre –rajapinta ja kaupparekisteriote.

  • Verohallinto, yritysten verojen maksutiedot.

  • Työeläkeyhtiöt, TyEL -maksutiedot.

  • Suomalaiset vahinkovakuutusyhtiöt, lakisääteisten ja /tai vapaaehtoiset tapaturmavakuutusten voimassaolotiedot.

  Osa tiedoista saadaan asiakkaalta itseltään mm. yrityksen johto, projektin tuloutustapa ja työehtosopimustiedot. Tietolähteenä on lisäksi palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

  Myös muita luotettavia tahoja ja rekistereitä voidaan käyttää. 

  4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Yrityksen perustietoja, sen pätevyys- ja sertifikaattitietoja ja palautetta julkaistaan www.rala.fi palvelussa.

  Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä on kuvattu.

  5. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten kuin henkilötietolain sallimissa rajoissa ja asiakasyrityksen Rekisterinpitäjälle antaman valtuutuksen perusteella sellaisille palvelun käyttäjiksi rekisteröityneille yrityksille, jotka tarvitsevat tietoja Suomessa harjoittamaansa liiketoimintaa koskevien lakisääteisten ja sopimusperusteisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

  6. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterinpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimet, joilla pyritään estämään käyttäjän henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

  Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu tietoyhteiskuntakaaren ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa, suojatulla palvelimella Suomessa

  Rekisterin suojaus on toteutettu tietoturvallisuuden hyviä käytäntöjä noudattaen, esimerkiksi; laitteiden sijainti ja suojaus on varmistettu, tehtävien eriyttäminen ja pienimmän valtuuden periaate on käytössä. Rekisterin tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen kuin tässä selosteessa on kuvattu.

  7. Tarkastusoikeus

  Henkilötiedot:
  Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot, jotka on tallennettu rekisteriin. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

  Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivettä, viimeistään 30 päivän sisällä.

  Yrityksen ja rakennushankkeen tiedot:
  Asiakasyrityksellä on velvollisuus tarkistaa yrityksen tiedot vuosittain palveluiden uusimisen yhteydessä. RALA asiakasyrityksellä on tämän velvollisuuden lisäksi oikeus tarkastaa yritystä ja yritykseen liitetyt tiedot.

  Tarkastus tehdään ensisijaisesti yrityksen RALA yhteyshenkilön toimesta RALAN tietojärjestelmää käyttäen. Jos tämä menettely ei ole käytettävissä asiakasyritys voi tehdä tietojen tarkastuspyynnön. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyydestä ja oikeudesta yrityksen tietoihin varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista.

  Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivettä, viimeistään 30 päivän sisällä.

  8. Rekisteritietojen korjaaminen

  Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, oikaisee rekisterinpitäjän valtuuttama henkilö sen omasta aloitteestaan tai asiakkaan pyynnöstä. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

  Pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä ja oikeudesta yrityksen tietoihin varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.

  Rekisteritietojen korjaaminen toteutetaan ilman aiheetonta viivettä, viimeistään 30 päivän sisällä.

  9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 16 § 3 mom ja Henkilötietolaki 30 §).

  Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjän nimeämälle rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

  10. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietonsa hävitetyksi kun tietoja ei enää tarvita, ja kun tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista eikä käsittelylle ole enää laillista perustetta.

  Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa käyttöönsä, yleisesti käytössä olevassa tiedonsiirtomuodossa.

  11. Käyttäjäseuranta ja evästeistä informoiminen

  www.rala.fi sivusto käyttää kävijäseurantasovellusta. Sovellus kerää tietoa sivustokäyttäytymisestä RALA:lle, jotta RALA voi parantaa sivujensa sisältöä ja käytettävyyttä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Tietoja kerätään ainoastaan tilastollisiin ja RALAn omiin markinointitarkoituksiin anonyymissä muodossa.

  Evästeitä (”cookies”) käytetään käyttäjän tunnistamiseksi Palvelussa. Käyttäjä voi asettaa internet-selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään. Evästeiden estäminen ei estä palvelun käyttöä, mutta osa toiminnallisuuksista voi edellyttää evästeiden sallimista.

  12. Muutokset ja päivitykset

  Rekisteriselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeisin päivitys” ilmoituksella. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista. Palvelua käyttävä taho hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttämistä

  13.Voimaantulopäivä ja viimeisin päivitys

  Rekisteriselosteen voimaantulopäivä on 9.9.2016. Viimeinen päivitys 7.5.2018 (vers 0.9.2 / 0.9.1).

   


  Rekisteriseloste

  Rekisterinpitäjä
  Rakentamisen Laatu RALA ry (1439976-1)

  Rekisterin pitäjän Yhteystiedot
  Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo
  010 2922 100
  toimisto@rala.fi

  Rekisteriasioista vastaava henkilö:
  Tekninen päällikkö Rune Paananen

  Yhteystiedot
  Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo
  010 2922 100
  toimisto@rala.fi

  1. Rekisterin nimi

  RALA-Palaute

  2. Rekisterin käyttötarkoitus

  Rekisteriä käytetään palautteen keräämiseen asiakkaan rakennushankkeesta. Saaduista palautteista julkaistaan yrityksen omaan käyttöön yritykohtaisia raportteja.

  Rekisterin tiedoista voidaan julkaista yleisiä raportteja koskien rakentamisen toimialaa.

  Rekisteriä käytetään myös asiakastietojen ylläpitoon laskutusta, rekisterin kehittämistä, virheen korjausta, maksukyvyn tarkistusta varten sekä yritystietojen oikeellisuuden tarkistamista, asiakassuhteiden hoitoa ja Rekisterinpitäjän tarjoamien omien palveluiden markkinointia varten.

  3. Rekisterin tietosisältö

  Tiedot henkilöstä:
  Rekisterissä on tallennettuna rekisteröityneen asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot, rakennushankkeen yhteyshenkilön tiedot ja mahdollisiin henkilökohtaisiin sertifikaatteihin liittyvät henkilöt ja sertifiointitiedot. Rekisteröitynä on yhteystiedot kuten nimi, sähköpostioisoite, puhelinnumero, työnantajan nimi.

  Tiedot yrityksistä:
  Rekisterissä on asiakasyrityksen nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, y-tunnus, myönnetyt pätevyydet ja/tai sertifikaatit sekä yrityksen hallituksen ja mahdollisen toimitusjohtajan tiedot.

  Muut Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot.

  Tiedot rakennushankkeista:
  Palautteen keräämistä varten rekisteröidystä rakennushankkeesta rekisterissä on rakennuskohteen tarvittavat yksilöintitiedot.

  Säännönmukaiset tietolähteet

  Palvelussa voidaan käyttää taustatietoina julkisia tietoläheteitä, kuten Yritystietojärjestelmä.

  4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Palvelun tuottamia yhteenvetotietoja julkaistaan www.rala.fi sivustolla ja yksityiskohtaisiin tietoihin on pääsy vain kyseessä olevan yrityksen nimeämällä käyttäjällä.

  Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä on kuvattu.

  5. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten kuin henkilötietolain sallimissa rajoissa ja asiakasyrityksen Rekisterinpitäjälle antaman valtuutuksen perusteella sellaisille palvelun käyttäjiksi rekisteröityneille yrityksille, jotka tarvitsevat tietoja Suomessa harjoittamaansa liiketoimintaa koskevien lakisääteisten ja sopimusperusteisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

  6. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterinpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimet, joilla pyritään estämään käyttäjän henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

  Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu tietoyhteiskuntakaaren ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa, suojatulla palvelimella Suomessa

  Rekisterin suojaus on toteutettu tietoturvallisuuden hyviä käytäntöjä noudattaen, esimerkiksi; laitteiden sijainti ja suojaus on varmistettu, tehtävien eriyttäminen ja pienimmän valtuuden periaate on käytössä. Rekisterin tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen kuin tässä selosteessa on kuvattu.

  7. Tarkastusoikeus

  Henkilötiedot:
  Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot, jotka on tallennettu rekisteriin. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

  Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivettä, viimeistään 30 päivän sisällä.

  Yrityksen ja rakennushankkeen tiedot:
  Asiakasyrityksellä on velvollisuus tarkistaa yrityksen tiedot vuosittain palveluiden uusimisen yhteydessä. RALA asiakasyrityksellä on tämän velvollisuuden lisäksi oikeus tarkastaa yritystä ja yritykseen liitetyt tiedot.

  Tarkastus tehdään ensisijaisesti yrityksen RALA yhteyshenkilön toimesta RALAN tietojärjestelmää käyttäen. Jos tämä menettely ei ole käytettävissä asiakasyritys voi tehdä tietojen tarkastuspyynnön. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyydestä ja oikeudesta yrityksen tietoihin varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista.

  Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivettä, viimeistään 30 päivän sisällä.

  8. Rekisteritietojen korjaaminen

  Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, oikaisee rekisterinpitäjän valtuuttama henkilö sen omasta aloitteestaan tai asiakkaan pyynnöstä. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

  Pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä ja oikeudesta yrityksen tietoihin varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.

  Rekisteritietojen korjaaminen toteutetaan ilman aiheetonta viivettä, viimeistään 30 päivän sisällä.

  9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 16 § 3 mom ja Henkilötietolaki 30 §).

  Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjän nimeämälle rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

  10. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietonsa hävitetyksi kun tietoja ei enää tarvita, ja kun tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista eikä käsittelylle ole enää laillista perustetta.

  Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa käyttöönsä, yleisesti käytössä olevassa tiedonsiirtomuodossa.

  11. Käyttäjäseuranta ja evästeistä informoiminen

  www.rala.fi sivusto käyttää kävijäseurantasovellusta. Sovellus kerää tietoa sivustokäyttäytymisestä RALA:lle, jotta RALA voi parantaa sivujensa sisältöä ja käytettävyyttä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Tietoja kerätään ainoastaan tilastollisiin ja RALAn omiin markinointitarkoituksiin anonyymissä muodossa.

  Evästeitä (”cookies”) käytetään käyttäjän tunnistamiseksi Palvelussa. Käyttäjä voi asettaa internet-selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään. Evästeiden estäminen ei estä palvelun käyttöä, mutta osa toiminnallisuuksista voi edellyttää evästeiden sallimista.

  12. Muutokset ja päivitykset

  Rekisteriselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeisin päivitys” ilmoituksella. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista. Palvelua käyttävä taho hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttämistä

  13. Voimaantulopäivä ja viimeisin päivitys

  Rekisteriselosteen voimaantulopäivä on 9.9.2016. Viimeinen päivitys 5.4.2017 (vers 0.9.1 / 0.9.1).


  Rekisteriseloste

  Rekisterinpitäjä
  Rakentamisen Laatu RALA ry (1439976-1)

  Rekisterin pitäjän Yhteystiedot
  Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo
  010 2922 100
  toimisto@rala.fi

  Rekisteriasioista vastaava henkilö:
  Tekninen päällikkö Rune Paananen

  Yhteystiedot
  Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo
  010 2922 100
  toimisto@rala.fi

  1. Rekisterin nimi

  Kuivaketju10

  2. Rekisterin käyttötarkoitus

  Re­kis­te­riä käy­te­tään Kui­va­ket­ju10-toimintamallin toteuttamiseen, toteuttamisen seurantaan ja dokumentointiin rakennushankkeiden aikana ja rakentamisen käytön aikana sekä Kuivaketju10:n kehittämiseen. Re­kis­te­rin tie­dot ovat ra­ken­nus­hank­kee­seen osal­lis­tu­vien sekä tarvittavassa laajuudessa Kuivaketju10:n sähköisen järjestelmän (kk10.rala.fi) käyttäjien käy­tös­sä ja niis­tä voi­daan teh­dä eril­li­siä ra­port­te­ja hank­keen ai­ka­na tai sen jäl­keen hank­keen os­a­puo­lil­le tai ra­ken­nuk­sen käyt­tä­jäl­le.

  Re­kis­te­rin tie­dois­ta voi­daan jul­kais­ta ylei­siä ra­port­te­ja kos­kien ra­ken­ta­mi­sen toi­mia­laa.

  Re­kis­te­riä käy­te­tään myös asia­kas­tie­to­jen yl­lä­pi­toon las­ku­tus­ta, re­kis­te­rin ke­hit­tä­mis­tä, vir­heen kor­jaus­ta, mak­su­ky­vyn tar­kis­tus­ta var­ten se­kä yri­tys­tie­to­jen oi­keel­li­suu­den tar­kis­ta­mis­ta, asia­kas­suh­tei­den hoi­toa ja Re­kis­te­rin­pi­tä­jän tar­joa­mien omien pal­ve­lui­den mark­ki­noin­tia var­ten.

  3. Rekisterin tietosisältö

  Tiedot henkilöstä:
  Re­kis­te­ris­sä on tal­len­net­tu­na re­kis­te­röi­ty­neen käyttäjän yh­teys­tie­dot. Re­kis­te­röi­ty­nä ovat yh­teys­tie­dot ku­ten ni­mi, säh­kö­pos­tiosoi­te, pu­he­lin­nu­me­ro, työ­nan­ta­jan yrityksen ni­mi ja Y-tunnus. 

  Tiedot yrityksistä:
  Re­kis­te­ris­sä on asia­kas­yri­tyk­sen ni­mi ja ytunnus. 

  Muut Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot.

  Tiedot rakennushankkeista:
  Kui­va­ket­ju10:n sähköiseen järjestelmään re­kis­te­röi­dys­tä ra­ken­nus­hank­kees­ta re­kis­te­ris­sä on ra­ken­nus­koh­teen tar­vit­ta­vat yk­si­löin­ti­tie­dot. 

  Säännönmukaiset tietolähteet

  Palvelussa voidaan käyttää taustatietoina julkisia tietoläheteitä, kuten Yritystietojärjestelmä.

  4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Re­kis­te­rin tie­to­ja käy­te­tään ra­ken­nus­hank­keen Kui­va­ket­ju10:n to­teu­tuk­sen val­von­nas­sa so­vi­tuil­ta osin ja nii­hin on pää­sy vain ky­sees­sä ole­van ra­ken­nus­hank­keen ni­me­tyil­lä hen­ki­löil­lä sekä Kuivaketju10:n sähköisen järjestelmän käytön kannalta tarvittavassa laajuudessa kyseiseen järjestelmään rekisteröityneillä käyttäjillä. Hank­keiden yh­teen­ve­dot ovat saa­ta­vis­sa RALAn ylläpitämässä pal­ve­lussa.

  Re­kis­te­rin tie­to­ja ei luo­vu­te­ta kol­man­sil­le os­a­puo­lil­le muu­toin kuin edel­lä on ku­vat­tu.

  5. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten kuin henkilötietolain sallimissa rajoissa ja asiakasyrityksen Rekisterinpitäjälle antaman valtuutuksen perusteella sellaisille palvelun käyttäjiksi rekisteröityneille yrityksille, jotka tarvitsevat tietoja Suomessa harjoittamaansa liiketoimintaa koskevien lakisääteisten ja sopimusperusteisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

  6. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterinpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimet, joilla pyritään estämään käyttäjän henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

  Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu tietoyhteiskuntakaaren ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa, suojatulla palvelimella Suomessa

  Rekisterin suojaus on toteutettu tietoturvallisuuden hyviä käytäntöjä noudattaen, esimerkiksi; laitteiden sijainti ja suojaus on varmistettu, tehtävien eriyttäminen ja pienimmän valtuuden periaate on käytössä. Rekisterin tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen kuin tässä selosteessa on kuvattu.

  7. Tarkastusoikeus

  Henkilötiedot:
  Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot, jotka on tallennettu rekisteriin. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

  Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivettä, viimeistään 30 päivän sisällä.

  Yrityksen ja rakennushankkeen tiedot:
  Asiakasyrityksellä on velvollisuus tarkistaa yrityksen tiedot vuosittain palveluiden uusimisen yhteydessä. RALA asiakasyrityksellä on tämän velvollisuuden lisäksi oikeus tarkastaa yritystä ja yritykseen liitetyt tiedot.

  Tarkastus tehdään ensisijaisesti yrityksen RALA yhteyshenkilön toimesta RALAN tietojärjestelmää käyttäen. Jos tämä menettely ei ole käytettävissä asiakasyritys voi tehdä tietojen tarkastuspyynnön. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyydestä ja oikeudesta yrityksen tietoihin varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista.

  Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivettä, viimeistään 30 päivän sisällä.

  8. Rekisteritietojen korjaaminen

  Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, oikaisee rekisterinpitäjän valtuuttama henkilö sen omasta aloitteestaan tai asiakkaan pyynnöstä. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

  Pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä ja oikeudesta yrityksen tietoihin varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.

  Rekisteritietojen korjaaminen toteutetaan ilman aiheetonta viivettä, viimeistään 30 päivän sisällä.

  9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 16 § 3 mom ja Henkilötietolaki 30 §).

  Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjän nimeämälle rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

  10.Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietonsa hävitetyksi kun tietoja ei enää tarvita, ja kun tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista eikä käsittelylle ole enää laillista perustetta.

  Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa käyttöönsä, yleisesti käytössä olevassa tiedonsiirtomuodossa.

  11. Käyttäjäseuranta ja evästeistä informoiminen

  www.rala.fi sivusto käyttää kävijäseurantasovellusta. Sovellus kerää tietoa sivustokäyttäytymisestä RALA:lle, jotta RALA voi parantaa sivujensa sisältöä ja käytettävyyttä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Tietoja kerätään ainoastaan tilastollisiin ja RALAn omiin markinointitarkoituksiin anonyymissä muodossa.

  Evästeitä (”cookies”) käytetään käyttäjän tunnistamiseksi Palvelussa. Käyttäjä voi asettaa internet-selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään. Evästeiden estäminen ei estä palvelun käyttöä, mutta osa toiminnallisuuksista voi edellyttää evästeiden sallimista.

  12. Muutokset ja päivitykset

  Rekisteriselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeisin päivitys” ilmoituksella. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista. Palvelua käyttävä taho hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttämistä

  13. Voimaantulopäivä ja viimeisin päivitys

  Rekisteriselosteen voimaantulopäivä on 9.9.2016. Viimeinen päivitys 4.6.2018 (vers 0.9.2 / 0.9.3).


  Rekisteriseloste

  Rekisterinpitäjä
  Rakentamisen Laatu RALA ry (1439976-1)

  Rekisterin pitäjän Yhteystiedot
  Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo
  010 2922 100
  toimisto@rala.fi

  Rekisteriasioista vastaava henkilö:
  Tekninen päällikkö Rune Paananen

  Yhteystiedot
  Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo
  010 2922 100
  toimisto@rala.fi

  1. Rekisterin nimi

  RALA-Tietopalvelu

  2. Rekisterin käyttötarkoitus

  Rekisteriä käytetään arviointilautakunnan myöntämien pätevyyksien ja sertifikaattien toteamiseen sekä yritysten, hankkeiden tai pätevyyksien ja sertifikaattien julkaisemiseen www.rala.fi ja RALA Tietopalvelussa (Palvelu).

  Rekisterin tiedoista voidaan julkaista yleisiä raportteja koskien rakentamisen toimialaa.

  Rekisteriä käytetään myös asiakastietojen ylläpitoon laskutusta, rekisterin kehittämistä, virheen korjausta, maksukyvyn tarkistusta varten sekä yritystietojen oikeellisuuden tarkistamista, asiakassuhteiden hoitoa ja Rekisterinpitäjän tarjoamien omien palveluiden markkinointia varten.

  3. Rekisterin tietosisältö

  Tiedot henkilöstä:
  Rekisterissä on tallennettuna rekisteröityneen asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot, rakennushankkeen yhteyshenkilön tiedot ja mahdollisiin henkilökohtaisiin sertifikaatteihin liittyvät henkilöt ja sertifiointitiedot. Rekisteröitynä on yhteystiedot kuten nimi, sähköpostioisoite, puhelinnumero, työnantajan nimi.

  Tiedot yrityksistä:
  Rekisterissä on asiakasyrityksen nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, y-tunnus, myönnetyt pätevyydet ja/tai sertifikaatit sekä yrityksen hallituksen ja mahdollisen toimitusjohtajan tiedot.

  Rekisteriin on tallennettu myös seuraavat RALA-pätevyyden myöntämiseen tarvittavat asiakasyrityksen tiedot: tilinpäätöstiedot (tilikausi, liikevaihto, maksetut palkat, tulos, taseen loppusumma, henkilömäärät) sekä näistä lasketut tunnusluvut (maksuvalmius, omavaraisuusaste), vastuuvakuutustiedot sekä Tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233)) edellyttämät tiedot.

  Muut Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot.

  Tiedot rakennushankkeista:
  Pätevyyteen ja Sertifiointiin liittyvistä rakennuskohteista (referensseistä) on kuvattu mm. hankeen ajankohta ja rakennuskohde, hankkeen kokonaissumma, paikkakunta ja tilaajan yhteyshenkilön yhteystiedot.

  Säännönmukaiset tietolähteet

  Palvelussa voidaan käyttää taustatietoina julkisia tietoläheteitä, kuten Yritystietojärjestelmä.

  Vastuu Group Oy toimittaa Tilaajavastuulain edellyttämät tiedot, jotka on koostettu seuraavista lähteistä:

  • Bisnode Finland Oy, YTJ-tiedot ja liiketoimintakiellot.

  • PRH, PRH-Avoindata, Virre –rajapinta ja kaupparekisteriote.

  • Verohallinto, yritysten verojen maksutiedot.

  • Työeläkeyhtiöt, TyEL -maksutiedot.

  • Suomalaiset vahinkovakuutusyhtiöt, lakisääteisten ja /tai vapaaehtoiset tapaturmavakuutusten voimassaolotiedot.

  Osa tiedoista saadaan asiakkaalta itseltään mm. yrityksen johto, projektin tuloutustapa ja työehtosopimustiedot. Tietolähteenä on lisäksi palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

  Myös muita luotettavia tahoja ja rekistereitä voidaan käyttää.

  4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Tietoja luovutetaan RALA-tietopalvelun sopimusasiakkaille näiden omiin palveluihin tai välitettäväksi loppukäyttäjätaholle.

  Rekisterin sisältämiä tietoja julkaistaan myös tytäryrityksemme Vastuu Group Oy:n tilaajavastuu.fi palvelussa.

  Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä on kuvattu.

  5. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten kuin henkilötietolain sallimissa rajoissa ja asiakasyrityksen Rekisterinpitäjälle antaman valtuutuksen perusteella sellaisille palvelun käyttäjiksi rekisteröityneille yrityksille, jotka tarvitsevat tietoja Suomessa harjoittamaansa liiketoimintaa koskevien lakisääteisten ja sopimusperusteisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

  6. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterinpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimet, joilla pyritään estämään käyttäjän henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

  Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu tietoyhteiskuntakaaren ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa, suojatulla palvelimella Suomessa

  Rekisterin suojaus on toteutettu tietoturvallisuuden hyviä käytäntöjä noudattaen, esimerkiksi; laitteiden sijainti ja suojaus on varmistettu, tehtävien eriyttäminen ja pienimmän valtuuden periaate on käytössä. Rekisterin tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen kuin tässä selosteessa on kuvattu.

  7. Tarkastusoikeus

  Henkilötiedot:
  Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot, jotka on tallennettu rekisteriin. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

  Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivettä, viimeistään 30 päivän sisällä.

  Yrityksen ja rakennushankkeen tiedot:
  Asiakasyrityksellä on velvollisuus tarkistaa yrityksen tiedot vuosittain palveluiden uusimisen yhteydessä. RALA asiakasyrityksellä on tämän velvollisuuden lisäksi oikeus tarkastaa yritystä ja yritykseen liitetyt tiedot.

  Tarkastus tehdään ensisijaisesti yrityksen RALA yhteyshenkilön toimesta RALAN tietojärjestelmää käyttäen. Jos tämä menettely ei ole käytettävissä asiakasyritys voi tehdä tietojen tarkastuspyynnön. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyydestä ja oikeudesta yrityksen tietoihin varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista.

  Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivettä, viimeistään 30 päivän sisällä.

  8. Rekisteritietojen korjaaminen

  Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, oikaisee rekisterinpitäjän valtuuttama henkilö sen omasta aloitteestaan tai asiakkaan pyynnöstä. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

  Pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä ja oikeudesta yrityksen tietoihin varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.

  Rekisteritietojen korjaaminen toteutetaan ilman aiheetonta viivettä, viimeistään 30 päivän sisällä.

  9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 16 § 3 mom ja Henkilötietolaki 30 §).

  Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjän nimeämälle rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

  10. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietonsa hävitetyksi kun tietoja ei enää tarvita, ja kun tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista eikä käsittelylle ole enää laillista perustetta.

  Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa käyttöönsä, yleisesti käytössä olevassa tiedonsiirtomuodossa.

  11. Käyttäjäseuranta ja evästeistä informoiminen

  www.rala.fi sivusto käyttää kävijäseurantasovellusta. Sovellus kerää tietoa sivustokäyttäytymisestä RALA:lle, jotta RALA voi parantaa sivujensa sisältöä ja käytettävyyttä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Tietoja kerätään ainoastaan tilastollisiin ja RALAn omiin markinointitarkoituksiin anonyymissä muodossa.

  Evästeitä (”cookies”) käytetään käyttäjän tunnistamiseksi Palvelussa. Käyttäjä voi asettaa internet-selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään. Evästeiden estäminen ei estä palvelun käyttöä, mutta osa toiminnallisuuksista voi edellyttää evästeiden sallimista.

  Palvelun käyttäminen edellyttää sopimusta. Palvelun käyttäminen on mahdollista vain rajatusta IP –osoitteista, voimassaolevalla käyttäjätunnuksella ja pääsy on vain sopimuksen mukaisiin tietosisältöihin. Tietopalvelun käyttäjäyritys vastaa annetuista käyttäjätunnuksista ja niiden käyttämisestä sopimuksen mukaan.

  12. Muutokset ja päivitykset

  Rekisteriselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeisin päivitys” ilmoituksella. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista. Palvelua käyttävä taho hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttämistä

  13. Voimaantulopäivä ja viimeisin päivitys

  Rekisteriselosteen voimaantulopäivä on 9.9.2016. Viimeinen päivitys 5.4.2017 (vers 0.9.1 / 0.9.1).

   

  Rekisteriseloste

  Rekisterinpitäjä
  Rakentamisen Laatu RALA ry (1439976-1)

  Rekisterin pitäjän Yhteystiedot 
  Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo 
  010 2922 100 
  toimisto@rala.fi

  Rekisteriasioista vastaava henkilö: 
  Tekninen päällikkö Rune Paananen

  Yhteystiedot 
  Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo 
  010 2922 100 
  toimisto@rala.fi

  1. Rekisterin nimi

  RALA-uutiskirje

  2. Rekisterin käyttötarkoitus

  Rekisteriä käytetään ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen asiakkaille ja uutiskirjeen tilaajille.

  3. Rekisterin tietosisältö

  Tiedot henkilöstä: 

  Rekisterissä on tallennettuna uutiskirjeen tilaajien ja RALAn asiakkaiden sähköpostiosoitteet sekä niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, jotka ovat kieltäneet uutiskirjeen lähettämisen. Tallennamme myös tiedon viestien ja linkkien avaamisesta.

  4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä on kuvattu.

  5. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten kuin henkilötietolain sallimissa rajoissa ja asiakasyrityksen Rekisterinpitäjälle antaman valtuutuksen perusteella sellaisille palvelun käyttäjiksi rekisteröityneille yrityksille, jotka tarvitsevat tietoja Suomessa harjoittamaansa liiketoimintaa koskevien lakisääteisten ja sopimusperusteisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

  6. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterinpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimet, joilla pyritään estämään käyttäjän henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

  Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu tietoyhteiskuntakaaren ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa, suojatulla palvelimella Suomessa

  Rekisterin suojaus on toteutettu tietoturvallisuuden hyviä käytäntöjä noudattaen, esimerkiksi; laitteiden sijainti ja suojaus on varmistettu, tehtävien eriyttäminen ja pienimmän valtuuden periaate on käytössä. Rekisterin tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen kuin tässä selosteessa on kuvattu.

  7. Tarkastusoikeus

  Henkilötiedot: 
  Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot, jotka on tallennettu rekisteriin. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

  Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyydestä ja oikeudesta tietoihin varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista. 

  Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivettä, viimeistään 30 päivän sisällä.

  Yrityksen ja rakennushankkeen tiedot: 
  Asiakasyrityksellä on velvollisuus tarkistaa yrityksen tiedot vuosittain palveluiden uusimisen yhteydessä. RALA asiakasyrityksellä on tämän velvollisuuden lisäksi oikeus tarkastaa yritystä ja yritykseen liitetyt tiedot.

  Tarkastus tehdään ensisijaisesti yrityksen RALA yhteyshenkilön toimesta RALAN tietojärjestelmää käyttäen. Jos tämä menettely ei ole käytettävissä asiakasyritys voi tehdä tietojen tarkastuspyynnön. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyydestä ja oikeudesta yrityksen tietoihin varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista.

  Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivettä, viimeistään 30 päivän sisällä.

  8. Rekisteritietojen korjaaminen

  Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, oikaisee rekisterinpitäjän valtuuttama henkilö sen omasta aloitteestaan tai asiakkaan pyynnöstä. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

  Pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä ja oikeudesta yrityksen tietoihin varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.

  Rekisteritietojen korjaaminen toteutetaan ilman aiheetonta viivettä, viimeistään 30 päivän sisällä.

  9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 16 § 3 mom ja Henkilötietolaki 30 §).

  Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjän nimeämälle rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

  10. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietonsa hävitetyksi kun tietoja ei enää tarvita, ja kun tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista eikä käsittelylle ole enää laillista perustetta.

  Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa käyttöönsä, yleisesti käytössä olevassa tiedonsiirtomuodossa.

  11. Käyttäjäseuranta ja evästeistä informoiminen

  www.rala.fi sivusto käyttää kävijäseurantasovellusta. Sovellus kerää tietoa sivustokäyttäytymisestä RALA:lle, jotta RALA voi parantaa sivujensa sisältöä ja käytettävyyttä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Tietoja kerätään ainoastaan tilastollisiin ja RALAn omiin markinointitarkoituksiin anonyymissä muodossa.

  Evästeitä (”cookies”) käytetään käyttäjän tunnistamiseksi Palvelussa. Käyttäjä voi asettaa internet-selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään. Evästeiden estäminen ei estä palvelun käyttöä, mutta osa toiminnallisuuksista voi edellyttää evästeiden sallimista.

  12. Muutokset ja päivitykset

  Rekisteriselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeisin päivitys” ilmoituksella. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista. Palvelua käyttävä taho hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttämistä

  13.Voimaantulopäivä ja viimeisin päivitys

  Rekisteriselosteen voimaantulopäivä on 17.5.2018. Viimeinen päivitys 17.5.2018 (vers 0.9 / 0.9).