• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja
  • Strategia 2025

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Taloyhtiölle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus I Mallitekstit
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja
   • Strategia 2025

  Uusia RALA-pätevyyksiä ja RALA-sertifiointeja

  Uusia RALA-pätevyyksiä ja RALA-sertifiointeja myönnetty. 

  RALA-pätevyys on myönnetty seuraaville yrityksille: EBC Oy Europäisches Bauconsulting, JS Merityö Oy, Kilpihovi Oy, KnowTek Oy, Kone-ja Vihertyö Haapa-aho Oy, Mikkonen Construction Consulting Oy, MIRLUX Oy, Paloff Insinööritoimisto Oy, Plaana Oy, Pro Louhinta Oy, Suomen Parvekehuolto Oy, Tmi J. Tikkamäki sekä Urakointiasennus M.Rautio Oy.

  RALAn laatujärjestelmäsertifiointi on myönnetty CMK Consulting Oy:lle, Sol-Air Oy:lle, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy:lle, Tehan Oy:lle sekä TerraTec Oy:lle.

  RALAn ympäristöjärjestelmäsertifiointi on myönnetty Copla Oy:lle, Elementit-E Oy:lle, Oteran Oy:lle sekä Premico Consulting Oy:lle. 

  RA­LA-pä­te­vyys on puo­lu­ee­ton osoi­tus yri­tyk­sen osaa­mi­ses­ta, vas­tuul­li­suu­des­ta ja luo­tet­ta­vuu­des­ta. RA­LA-pä­te­vät yri­tyk­set täyt­tä­vät Ti­laa­ja­vas­tuu­lain vaa­ti­muk­set ja huo­leh­ti­vat asian­mu­kai­ses­ti vas­tuu­va­kuu­tuk­sis­ta ja ti­lin­pää­tös­käy­tän­nöis­tä. Yri­tyk­sen tek­ni­nen osaa­mi­nen on to­den­net­tu re­fe­rens­si­koh­tei­den se­kä hen­ki­lö- ja ka­lus­to­re­surs­sien osal­ta.

  RA­LA-ser­ti­fioin­ti on ISO 9001 ja ISO 14 001 -jär­jes­tel­mien poh­jal­ta suo­ma­lai­sen ra­ken­nusa­lan eri­tyis­tar­pei­siin rää­tä­löi­ty toi­min­ta- ja ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­män ar­vioin­ti­me­net­te­ly. Puo­lu­eet­to­man, jat­ku­van ar­vioin­nin avul­la yri­tys var­mis­taa toi­min­tan­sa laa­dun ja jat­ku­van ke­hi­tyk­sen.

  Kaik­ki 1 571 RA­LA-pä­te­vää ja 333 RA­LA-ser­ti­fioi­tua yri­tystä löy­dät RA­LAn yri­tys­haus­ta.

  01.10.2020


  Lisää artikkeleita:
  15.10.2020Ratkaisut vastuulliseen rakentamiseen: avoimuus, yhteistyö ja valvonta
  06.10.2020RALAn toiminta koronavirusepidemian jatkuessa (päivitetty 7.10.2020)
  01.10.2020Uusia RALA-pätevyyksiä ja RALA-sertifiointeja
  25.09.2020Keskustelutilaisuus: Rakentaminen, laatu ja vastuullisuus: mitä nyt ja tulevaisuudessa?
  07.09.2020Rakennushankkeiden eri osapuolet erittäin tyytyväisiä toistensa toimintaan
  03.09.2020Viisi uutta RALA-pätevyyttä, neljä uutta RALA-sertifiointia ja yksi uusi ympäristösertifiointi
  01.09.2020RALA-sertifioinnin laajennus työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtamisjärjestelmän arviointiin lausuntovaiheessa
  20.08.2020RALA rekrytoi: etsimme kehitysjohtajaa (haku päättynyt)
  03.07.2020”Digiloikka tuli kerralla tehtyä ja oikein reipas sellainen” – koronaepidemia pakotti työn tekemisen kerralla uuteen malliin
  30.06.2020RALA-pätevyys touko-kesäkuussa 18 yritykselle
  26.06.2020RALA-ympäristösertifiointi kuudelle ympäristöjohtamisen aktiivikehittäjälle
  22.06.2020RALAn toimisto suljettu 6.-31.7.2020
  18.06.2020Kesäkuun uutiskirje on ilmestynyt
  18.06.2020Ympäristöjärjestelmän sertifioinnista työkalu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
  11.06.2020RALA LaatuPulssi 6/2020: oletko löytänyt keinoja kääntää koronaepidemian aiheuttama poikkeustila voitoksi?
  12.05.2020Lähes 50 uutta RALA-pätevää yritystä alkuvuoden aikana
  29.04.2020Laadun rakentaja 2020 - vielä ehdit mukaan!
  19.03.2020Chat-asiakaspalvelu toimii jälleen normaalisti
  03.03.2020Ensimmäiset kosteudenhallintakoordinaattorin FISE-pätevyydet todettu
  25.02.2020Kysely: rakennushankkeiden kosteudenhallintaan liittyvien vaatimusten tuntemus lisääntynyt vuodesta 2018, mutta kokonaisuutena vielä vaatimattomalla tasolla
  05.02.2020RALA-sertifioinnin arviointiperusteet päivitetty
  19.12.2019Hyvää joulua! Joulunajan aukiolo
  10.12.2019RALA-ympäristösertifioinnin arviointiperusteet valmiit - lataa itsearviointilomake
  05.12.2019Kuivaketju10 - uusi käytön ja ylläpidon riskilista
  05.11.2019Kosteudenhallinta kuuluu kaikille - keskustelutilaisuus