• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja

  Urakoitsija voi parantaa työturvallisuuttaan UPA-arvioinnilla

  Turvallinen työpaikka rakentuu turvallisista työtavoista ja ihmisistä, jotka päättävät käyttää ja kehittää hyviksi todettuja menetelmiä. Työtapojen kehittäminen vaatii yhteistyötä ja tehokkaita työkaluja. UPA-arviointi on keino edistää työturvallisuutta, sillä se auttaa urakoitsijaa kiinnittämään huomiota parannusta vaativiin toimintatapoihin. Tilaajalle arviointi on merkki siitä, että mahdollinen yhteistyökumppani on kiinnostunut turvallisuuskulttuurinsa kehittämisestä. 

  Työturvallisuuskeskus (TTK) koordinoi arviointia, joka hyödyttää sekä pääurakoitsijaa että aliurakoitsijoita. Alihankinta- ja palveluyritysten turvallisuusarviointi (UPA) on polku, jota kulkemalla yhteisen työpaikan tapaturmia ja vaaratilanteita voidaan vähentää. Kun yrityksen työturvallisuuteen liittyviä toimintatapoja arvioidaan, korjaavat toimenpiteet ehditään toteuttaa hyvissä ajoin. 

  Pääurakoitsija voi suositella mahdollisille aliurakoitsijoilleen UPA-menettelyyn osallistumista tai aliurakoitsija voi itse pyytää oman toimintansa arviointia pääurakoitsijalta. Arviointi alkaa aliurakoitsijan tekemällä itsearvioinnilla, minkä jälkeen pääurakoitsija ja aliurakoitsija tekevät yhdessä varsinaisen arvioinnin. Jos pääurakoitsijalla ei ole omaa arvioijaa, mukaan pyydetään ulkopuolinen arvioija.

  Arviointikysymykset käsittelevät johtamista, turvallisuuden hallintaa sekä turvallisuusosaamisen kehittämistä. Yritykseltä kysytään esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämisestä, kaluston huollosta sekä yrityksen ensiapuvalmiuksista. Arvioinnin aikana käydään keskustelua kummankin osapuolen toimintatavoista ja korjaavista toimenpiteistä sovitaan yhdessä. Arviointi voidaan tehdä myös uudelleen, jos ensimmäisellä kerralla on havaittu poikkeamia, jotka vaativat tarkastusarviointia. 

  Arvioinnin avulla perille yrityksen työturvallisuuskulttuurista

  UPA-koulutuksen suorittanut RALAn Eeva-Liisa Hannu pitää arviointia hyvänä keinona saada tietoa paitsi yrityksen toiminnasta työmaalla, myös koko yrityksen työturvallisuuskulttuurista. – Arvioinnin avulla voidaan tehdä päätelmiä siitä, miten yritys käytännössä huomioi työturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen aikana, Hannu selvittää. Arvioinnissa tarkastetaan, kuinka lakisääteiset velvoitteet täyttyvät käytännössä. 

  UPA-arviointeja tekevät TTK:n kouluttamat arvioijat. Koulutetut arvioijat saavat tunnukset TTK:n ylläpitämään rekisteriin, johon tallennetaan UPA-menetelmällä arvioidut yritykset. Jos tilaajan edustaja on suorittanut arviointikoulutuksen, tilaaja voi käyttää rekisteriä apunaan aliurakoitsijoiden valinnassa. – Kun aliurakoitsija on mukana rekisterissä, tilaaja voi luottaa siihen, että ulkopuolinen arvioija on tarkastellut yrityksen työturvallisuuteen liittyviä toimintatapoja, Hannu sanoo. – Arvioinnin avulla urakoitsija taas saa varmuuden siitä, että hän on huolehtinut omista velvoitteistaan arviointihetkellä, Hannu lisää.

  RALA-pätevät yritykset voivat ilmoittaa RALAan olevansa UPA-arvioituja, jolloin tieto lisätään yrityksen RALA-pätevyysraporttiin. RALA tarkistaa arviointitiedot TTK:n UPA-rekisteristä.

  Lue lisää UPA-arvioinnista.

  02.05.2017

  Lisää artikkeleita:
  08.11.2018KK10-toimintamalli käy kosteudenhallintaselvityksestä suurimmissa rakennusvalvonnoissa
  09.10.2018Kestävän ympäristörakentamisen (KESY) ohjeistus on julkaistu verkossa
  03.10.2018Pilottihankkeissa jaettiin hyviä käytänteitä - näin tehdään parempaa laatua
  11.09.2018Rakentamisen laatuteko 2018 - finalistit
  11.09.2018Luonnos kosteudenhallintakoordinaattorin FISE-pätevyydestä
  29.08.2018Kysely Kuivaketju10-toimintamallista: positiivista vaikutusta kosteudenhallintaan, käyttö on vielä suppeaa
  21.08.2018Syyskuu on rakennusvalvontojen kosteudenhallinnan teemakuukausi
  17.08.2018Tuloksia RALAn KIRA-digi kokeiluhankkeesta ”Yhteinen malli ja alusta laadukkaalle referenssille”
  17.08.2018Rakennusliiton työnvälityspalvelu
  04.07.2018Toimitilarakentamista RALAn naapurustossa – vierailu Rambollin pääkonttorityömaalle