• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja
  • Strategia 2025

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Taloyhtiölle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus I Mallitekstit
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja
   • Strategia 2025

  Rakennushankkeiden eri osapuolet erittäin tyytyväisiä toistensa toimintaan

  RALA-palaute -järjestelmään kertyneiden tietojen analyysi kertoo, että rakennushankkeiden eri osapuolet ovat erittäin tyytyväisiä toistensa toimintaan. Osapuolten toisilleen antama palaute on kehittynyt positiiviseen suuntaan ja tyytyväisyys keskinäiseen toimintaan noussut vuodesta 2014, jolloin tietoja analysointiin edellisen kerran. Erityisen tyytyväisiä ollaan osapuolten henkilöstön ammattitaitoon ja yhteistyökykyyn. Kehityskohteina korostuivat riskienhallinta ja alihankkijoiden toiminnan ohjaus.

  RALA-palaute on rakennusalan oma palautetyökalu, jonka avulla rakennusprojektin eri osapuolten on helppo kerätä palautetta projektin aikaisesta toiminnastaan. Vakioidun kysymyspatteriston ansiosta järjestelmän kautta annettu palaute on vertailukelpoista ja mahdollistaa järjestelmään kertyneiden tietojen analysoinnin. Edellisen kerran palautejärjestelmän tietoja analysoitiin vuonna 2014, jolloin analyysi kattoi lähes 2 000 rakennushanketta. Uusimmassa analyysissä oli mukana 1 017 vuosina 2016-2020 toteutettua rakennushanketta.

  ”Palautteiden mukaan niin tilaajat, rakennuttajat, suunnittelijat kuin myös urakoitsijat ovat erittäin tyytyväisiä toistensa toimintaan. Osapuolten rakennusaikainen toiminta saa erittäin hyvää palautetta. Erityisesti osapuolten henkilöstön ammattitaitoon ja yhteistyökykyyn ollaan tyytyväisiä. Sen sijaan riskienhallintaan ja alihankkijoiden toiminnan ohjaukseen ja valvontaan kaivataan voimakkaampaa panostamista”, analyysin suorittanut tutkija Juha-Matti Junnonen Tampereen yliopistosta kiteyttää tulokset.

  ”On ilahduttavaa huomata, että tyytyväisyys on kasvanut entisestään. Samalla toki on muistettava, että nyt analysoitu aineisto on RALAn asiakkaiden keräämää referenssipalautetta ja meillä on vielä tekemistä, ennen kuin koko toimiala pääsee samalle tasolle tämän parhaimmiston kanssa. RALAn tulee jatkaa työtä toiminnallisen laadun parantamiseksi ja alan kansallisen kokonaiskuvan muodostamiseksi. Tämän olemme asettaneet strategiseksi tavoitteeksemme”, RALAn toiminnanjohtaja Tuula Råman lisää.

  Analyysin tulokset lyhyesti

  Tilaajien toiminnan osalta muut hankeosapuolet ovat tyytyväisiä roolien ja tehtäväjaon selkeyteen, panostuksiin työturvallisuuteen sekä henkilöstön osaamiseen ja yhteistyökykyyn. Kehityskohteina palautteiden perusteella olisi suotavaa, että tilaajat painottaisivat valintakriteereissään enemmän osaamisen ja toimintatapojen kehittämistä sekä kiinnittäisivät enemmän huomiota riskien ja vastuun jakoon sekä niiden oikeudenmukaisuuteen. Pääurakoitsijat ja rakennuttajat toivoisivat lisäksi, että tilaajat nopeuttaisivat lisä- ja muutostyöesitysten käsittelyä sekä päätöksentekoaan ylipäätään.

  Pääurakoitsijoiden toimintaan tilaajat ja rakennuttajat ovat hyvin tyytyväisiä. Positiivista palautetta kerää erityisesti pääurakoitsijoiden henkilöstön yhteistyökyky sekä reagointinopeus muutoksiin ja häiriötilanteisiin. Kehitettävää sen sijaan on alihankkijoiden toiminnan tehokkuudessa, pääurakoitsijoiden riskienhallintamenettelyissä sekä hankekohtaisten asioiden raportoinnissa. 

  Suunnittelijoiden toiminnassa tyytyväisyyttä nostattaa aikataulutavoitteissa pysyminen, yhteistyökyky ja ammattitaito. Kehittämisen kohteet liittyvät riskienhallintamenettelyihin sekä alikonsulttien toimintaan. Pääurakoitsijat näkevät kehittämisen kohteena myös suunnittelijoiden oman toiminnan laadunvarmistuksen.

  Tyytyväisyys keskinäiseen toimintaan noussut vuodesta 2014

  Verrattuna vuoden 2014 analyysiin osapuolten palaute toistensa toimintaan on kehittynyt hyvin positiivisesti ja osapuolten tyytyväisyys keskinäiseen toimintaan on noussut. Poikkeuksen tekevät pääurakoitsijoiden arviot rakennuttajien toiminnasta, joka ei ole saanut niin hyviä arviointeja nyt tehdyssä analyysissä kuin aiemmin.

  Tyytyväisyyden aiheet ovat kuitenkin pysyneet ennallaan: osapuolet ovat tyytyväisiä toistensa henkilöstöön ja yhteistyöhön – eli henkilösidonnaiset tekijät ovat hyvällä tasolla. Myös tyytymättömyyden syyt ovat pitkälti samat kuin aiemmin eli riskienhallintamenettelyihin sekä alihankkijoiden ja -konsulttien toimintaan kaivataan edelleenkin jäntevämpää otetta ja kehittämistä.

  RALA Projektipalauteanalyysi 2020, tiivistelmä

  RALA Projektipalauteanalyysi 2020, taulukot

  Vuoden 2014 analyysin tulokset

   

  Lisätietoja:

  Juha-Matti Junnonen, tutkija, Tampereen yliopisto, p. 050 300 3106, juha-matti.junnonen@tuni.fi

  Tuula Råman, toiminnanjohtaja, Rakentamisen Laatu RALA ry, p. 0400 607 429, tuula.raman@rala.fi

  07.09.2020


  Lisää artikkeleita:
  25.09.2020Keskustelutilaisuus: Rakentaminen, laatu ja vastuullisuus: mitä nyt ja tulevaisuudessa?
  07.09.2020Rakennushankkeiden eri osapuolet erittäin tyytyväisiä toistensa toimintaan
  03.09.2020Viisi uutta RALA-pätevyyttä, neljä uutta RALA-sertifiointia ja yksi uusi ympäristösertifiointi
  01.09.2020RALA-sertifioinnin laajennus työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtamisjärjestelmän arviointiin lausuntovaiheessa
  20.08.2020RALA rekrytoi: etsimme kehitysjohtajaa (haku päättynyt)
  06.08.2020RALAn toimenpiteet koronavirusepidemian jatkuessa (päivitetty 6.8.2020)
  03.07.2020”Digiloikka tuli kerralla tehtyä ja oikein reipas sellainen” – koronaepidemia pakotti työn tekemisen kerralla uuteen malliin
  30.06.2020RALA-pätevyys touko-kesäkuussa 18 yritykselle
  26.06.2020RALA-ympäristösertifiointi kuudelle ympäristöjohtamisen aktiivikehittäjälle
  22.06.2020RALAn toimisto suljettu 6.-31.7.2020
  18.06.2020Kesäkuun uutiskirje on ilmestynyt
  18.06.2020Ympäristöjärjestelmän sertifioinnista työkalu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
  11.06.2020RALA LaatuPulssi 6/2020: oletko löytänyt keinoja kääntää koronaepidemian aiheuttama poikkeustila voitoksi?
  12.05.2020Lähes 50 uutta RALA-pätevää yritystä alkuvuoden aikana
  29.04.2020Laadun rakentaja 2020 - vielä ehdit mukaan!
  19.03.2020Chat-asiakaspalvelu toimii jälleen normaalisti
  03.03.2020Ensimmäiset kosteudenhallintakoordinaattorin FISE-pätevyydet todettu
  25.02.2020Kysely: rakennushankkeiden kosteudenhallintaan liittyvien vaatimusten tuntemus lisääntynyt vuodesta 2018, mutta kokonaisuutena vielä vaatimattomalla tasolla
  05.02.2020RALA-sertifioinnin arviointiperusteet päivitetty
  19.12.2019Hyvää joulua! Joulunajan aukiolo
  10.12.2019RALA-ympäristösertifioinnin arviointiperusteet valmiit - lataa itsearviointilomake
  05.12.2019Kuivaketju10 - uusi käytön ja ylläpidon riskilista
  05.11.2019Kosteudenhallinta kuuluu kaikille - keskustelutilaisuus
  25.10.2019Tila 2030 - kiinteistö- ja rakennusalan oppimiskokonaisuus yläkouluille